Η εταιρεία Tero συμμετέχει στο έργο ως συντονιστής φορέας. Επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δράσεις του έργου και είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των παραδοτέων. Επιπλέον, μέσω της εμπειρίας της σε ανάπτυξη εφαρμογών πληροφόρησης, θα καθορίσει τις λειτουργικές επαφές και θα αναπτύξει την αρχιτεκτονική

του συστήματος της διαδικτυακής πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, θα αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία, τις βάσεις δεδομένων, τις διεπαφές των χρηστών για την εξασφάλιση εύκολης και φιλικής χρήσης και θα ενσωματώσει την εφαρμογή σε Apple iOS και Android Google Play.

el