Το ΤΕΦΑΑ ιδρύθηκε το 1982. Από τότε έχει

συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς φορείς (ΓΓΑ, Υπουργεία, ΕΣΠΑ, Erasmus, Ιnterreg κλπ.).

Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό,

μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε αντικείμενα που σχετίζονται με την αθλητική επιστήμη, την άσκηση, τον αθλητικό τουρισμό και τη διοίκηση αθλητισμού. Στην τελευταία αξιολόγηση συμπεριλήφθηκε στα 100

καλύτερα τμήματα παγκοσμίως για το ερευνητικό του έργο, βάση της λίστας Shanghai. To Εργαστήριο «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής» ιδρύθηκε το 2016 με αντικείμενο την παραγωγή υψηλής ποιότητας

ερευνητικού έργου, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του Αθλητικού Τουρισμού, και του Μάρκετινγκ Αθλητισμού και Υπηρεσιών Αναψυχής.

Στα χρόνια αυτά συντονίζει 2 προγράμματα Erasmus+ και

συμμετέχει ως εταίρος σε άλλα 4. Η ερευνητική του δραστηριότητα αντανακλάται σε πάνω από 15.000 διεθνείς αναφορές στο δημοσιευμένο έργο των μελών του. Είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται

στη Διοίκηση του Αθλητικού Τουρισμού, με δράσεις τόσο

συμβουλευτικές όσο και εκπαιδευτικές. Ο ποδηλατικός τουρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος μελετάται τα τελευταία χρόνια και προωθείται από τα μέλη και τους συνεργάτες του εργαστηρίου με συνεργατικές δράσεις,

σε επίπεδο εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

el