Πακέτα εργασίας


Πακέτο 1 (ΠΕ1):Έρευνα και Ανάλυση: Ανάλυση αναγκών και χαρτογράφηση διαδρομών ορεινού τουρισμού

 Έρευνα καλών πρακτικών αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών τουριστικών µοντέλων και κατανόηση των τουριστικών αναγκών, των εµπλεκοµένων φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Καταγραφή ποδηλατικών μονοπατιών βουνού στην ΠΚΜ, ταξινόμηση και αξιολόγηση περιεχομένου.

 

 

 

Πακέτο 2 (ΠΕ2): Ανάπτυξη Συστήματος

Ανάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος της διαδικτυακής πλατφόρμας και της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές.Εφαρμογή ποδηλατικών μονοπατιών βουνού για διαδικτυακή πλατφόρμα (web portal).

 

  • Π2.1 Αρχιτεκτονική και λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος
  • Π2.2 Εφαρμογή ποδηλατικών διαδρομών για διαδυκτιακή πλατφόρμα (web portal)
  • Π2.3 Εφαρμογή ποδηλατικών διαδρομών για κινητά (iOS και Android)

 

Πακέτο 3 (ΠΕ3): Αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος

 Αξιολόγηση της συµβολής του GoBike, των υπηρεσιών του συστήματος και αποτίμηση της αποδοχής και ικανοποίησης των τελικών χρηστών του. Σχεδιασμός οδηγού αξιολόγησης 2 σταδίων, με πλήρη περιγραφή των μεθοδολογικών εργαλείων και πιθανων αποτελεσμάτων.

 

  • Π3.1  Οδηγός αξιολόγησης του συστήματος
  • Π3.2 Αποτελέσματα και τελικά συμπεράσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος

 

Πακέτο 4 (ΠΕ4): Επιχειρηματικό Σχέδιο

 Ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου για την διαχρονική αξιοποίηση και επενδυτική στόχευση του GoBike. Στόχος του τελικού προϊόντος του έργου είναι η δημιουργία brand name ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ μέσω της λειτουργίας μιας εφαρμογής πληροφόρησης αλλά και επικοινωνίας με τον χρήστη και προώθησης του εξειδικευμένου αυτού τουριστικού προϊόντος.

 

  • Π4.1 Έρευνα αγοράς και συνεργατικά σχήματα
  • Π4.2 Επιχειρηματικό Σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου
el