Το έργο GoBike ορµώµενο από τις σύγχρονες εξελίξεις, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία (τόσο στο τοµέα του τουρισµού αλλά και από άλλους τοµείς) και λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, στοχεύει στον έξυπνο ψηφιακό µετασχηµατισµό νέων μορφών τουρισμού. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ – GoBike» προτείνει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός τεχνολογικού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής (app) για έξυπνες συσκευές που θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με ποδηλατικά μονοπάτια στην περιοχή του Ολύμπου και το περιαστικό δάσος του Σεϊχ Σου στη Θεσσαλονίκη, αξιολογημένα ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας και συνοδευόμενα από πληροφορίες που σχετίζονται με περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες ποδηλατικού τουρισμού. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η ανάπτυξη και προώθηση αυτής της μορφής τουρισμού αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση καθώς της δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στη νέα αγορά και να πετύχει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ταυτόχρονη εξομάλυνση της εποχικότητας που έχει προκύψει από την υιοθέτηση του μοτίβου «ήλιος και θάλασσα» .

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της ΠΚΜ καθώς θα συμβάλλει στην προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, στην αύξηση εσόδων τουριστικού προϊόντος, στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης, στην προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών και στην ισχυροποίηση της τουριστικής της ταυτότητας.

el