Ειδική Συνεδρία ‘Βιώσιμος Τουρισμός & Βιώσιμες Μεταφορές’

Ορεινός Ποδηλατικός Τουρισμός – μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη!

Το έργο GoBike θα παρουσιαστεί στην Ειδική Συνεδρία με τίτλο ‘Βιώσιμος Τουρισμός & Βιώσιμες Μεταφορές’ στο πλαίσιο του ICTR International Congress on Transportation Research 2023.

el