«Ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ – GoBike». Τάσεις, επιθυμίες και ανάγκες χρηστών.

📋Η έρευνα αναγκών χρηστών του GoBike ανέδειξε χρήσιμα στοιχεία για τις δυνατότητες ανάπτυξης του 🚵‍♀️ορεινού ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο Παραδοτέο Π1.2 Ανάλυση αναγκών των εμπλεκόμενων μερών (https://gobike.gr/packet/).

#mountainbiker

#bikelife

#biketour

#smarttourism

#Tero
Laboratory of Management of Sports Recreation And Tourism
Hellenic Institute of Transport
Outline Tourism

el